Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

De Familieraad

De leden van de familieraad zijn vaak vertegenwoordigers van de diverse woongroepen van Leekerweide. Zij zijn "de ogen en oren" van de familievereniging. De familieraad streeft er naar om vertegenwoordigers te werven uit alle vormen van dienstverlening die Leekerweide levert en komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. 

De onderlinge uitwisseling van ervaringen, vragen en wensen is onderdeel van onze belangenbehartiging. Immers, uit deze uitwisseling komen signalen die kunnen worden neergelegd bij de directie (RVB) van Leekerweide. Zonodig doen wij zelf onderzoek naar bepaald situaties om zodoende onze zaken met argumenten te onderbouwen. Bij ingrijpende besluitvorming door het bestuur van Leekerweide, met verstrekkende gevolgen voor cliënten en achterban, zullen alle partijen die een rol spelen bij de verstandelijke gehandicaptenzorg worden gemobiliseerd.