Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

Donateurs en Sponsoren

Als familievereniging hebben wij als doel gesteld de collectieve belangen van de cliënten van Leekerweide te behartigen.

Om ons werk goed te kunnen uitoefenen zijn wij afhankelijk van contributie , subsidie en donatie.              

De contributie welke onze leden betalen is niet voldoende om alle kosten te kunnen betalen.        

En worden de subsidies worden jaar na jaar minder...Wij zijn dan ook voor het meerendeel afhankelijk van onze (trouwe) donateurs.

Wij hebben al jaren een fijne groep sponsoren en donateurs die onze familievereniging ondersteunen.


Dit zijn onder andere;

KansPlus

https://www.kansplus.nl/                                                          - Houten

Diaconie Protestantse Gemeente                                             - Hoorn/Zwaag/Blokker

https://www.pknhoornzwaagblokker.nl/organisatie/anbi-informatie/

Transportbedrijf Van Straalen en de Vries                                - Zwaagdijk

https://www.vsdv.nl/

Brood en Banket Bakkerij Schoutsen                                         - Wognum

https://www.instagram.com/bakkerijschoutsen/

Frits Print                                                                                           - Zwaag

https://www.fritsprint.nl/

Het bestuur en de leden van Familievereniging Leekerweide zijn deze donateurs dan ook zeer dankbaar.

Toch zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe donateurs...

Want alle beetjes helpen en elk bedrag, groot of klein wordt zeer op prijs gesteld.

Wanneer ook U een donatie wilt doen zijn wij U zeer erkentelijk! U kunt uw donatie overmaken aan:

Familievereniging Leekerweide            IBAN                        NL 61 INGB 0007561139  (onder vermelding van donatie)

Heeft U hierover nog vragen dan verzoeken wij u vriendelijk om per mail contact op te nemen met:

Info@familievereniging-Leekerweide.com