Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

Pornozaak 't Steggie

Pornografisch materiaal op diensttelefoons woongroep 't Steggie

De Familievereniging en haar achterban is dan ook verbijsterd en geschokt door de berichtgeving in het NH Dagblad en andere binnen- en buitenlandse media over de grootschalige pornozaak op Leekerweide. Het zal duidelijk zijn dat dit tot grote onrust heeft gebracht bij onze achterban. Daarnaast heeft het ook heeft het enorm veel vragen opgeroepen.


Wanneer deze zaak, zich daadwerkelijk heeft afgespeeld zoals beschreven wordt in het verschenen artikel, kunnen wij niet te bevatten dat dit vele maanden heeft kunnen voortduren en dat de directie destijds maar ook huidige directie deze zaak al 1,5 jaar getracht heeft stil te houden.


Wij zijn Dimitri Bins dankbaar dat hij deze zaak (ongeacht de consequenties) naar buiten heeft gebracht omdat hij zijn verantwoordelijkheid als nachtzorg begeleider serieus neemt.


Na het lezen van het artikel in het NH Dagblad en de reactie hierop van de Raad van Bestuur van de WIlgaerdenLeekerweideGroep hebben wij dan ook direct een aantal zeer brandende vragen gesteld aan de leden van de Raad van Bestuur. Wanneer wij deze beantwoord hebben gekregen zullen wij daarover berichten.


Bestuur Familievereniging Leekerweide

Link naar het betreffende artikel