Familievereniging Leekerweide
~ Sinds 1985 in verbinding met elkaar vóór onze clienten ~  

Familievereniging Leekerweide

Doormiddel van deze website willen wij u als bestuur van de familievereniging informeren  over het nut dat U kunt hebben van onze vereniging. Zeker in tijden waarin veel veranderingen in de zorg plaatsvinden. Ook binnen Leekerweide vinden veranderingen plaats. Steeds vaker worden er kosten aan de cliënten doorberekend die in het verleden werden betaald door de instelling Leekerweide. (bijvoorbeeld waskosten en vakantie begeleidingskosten). 

Ook vanuit de overheid vinden grote aanpassingen plaats. Als gevolg van de grote bezuinigingen in de AWBZ houden de cliënten steeds minder geld over. In sommige gevallen dreigen uitkeringen volledig te worden gestopt. Tevens vindt er een verschraling plaats van het aangeboden dienstenpakket van de AWBZ.

De invloed van de familievereniging op het beleid van Leekerweide

Sinds 2006 levert de familievereniging geen leden meer aan de cliëntenraad van Leekerweide. In de herziende samenwerkingsovereenkomst van 2006, tussen de directie van Leekerweide en de cliëntenraad, is opgenomen dat de (vaak kritische) bestuursleden van de familievereniging zijn uitgesloten van lidmaatschap van de cliëntenraad.

Dat het uitoefenen van invloed ook mogelijk is zonder deel te nemen aan de cliëntenraad mag duidelijk worden in het terugdraaien door de directie van Leekerweide, van de slaapdiensten op de sociowoningen gelegen buiten de hoofd lokatie in Wognum. Door het mobiliseren van direct betrokkenen/ cliënten/ouders/verwanten en gesprekken met de gemeente Wognum, over afgeven vergunningen, heeft de familievereniging ervoor gezorgd dat deze plannen in de ijskast zijn verdwenen.

Het belang van een sterke en daadkrachtige familievereniging

De Familievereniging Leekerweide vertegenwoordigd meer dan 80% van de intramurale cliënten (dit zijn cliënten die in principe 365 dagen per jaar op Leekerweide verblijven).                                                        

In een situatie waarin een conflict dreigt zal de directie van Leekerweide, ook al heeft deze aangegeven dat de familievereniging geen gesprekspartner is, gedegen rekening dienen te houden met de wensen van de familievereniging.

Daarbij bent u dubbel belangrijk! Gezamenlijk kunnen wij duidelijk onze stem laten horen en een volwassen kritische partij zijn in de communicatie met de directie en organisatie van Leekerweide.

Inbreng van EN communicatie met de leden

De familievereniging werkt praktisch met een viertal bijeenkomsten per jaar van de familieraad. De familieraad streeft ernaar om vertegenwoordigers te werven uit alle vormen van dienstverlening die Leekerweide in de regio levert. De onderlinge uitwisseling van ervaringen, vragen en wensen is een onderdeel van onze belangenbehartiging. Immers, uit deze uitwisseling komen de signalen die kunnen worden neergelegd bij de directie en organisatie van Leekerweide. Zonodig doen wij zelf onderzoek naar bepaalde situaties om zodoende onze zaken met argumenten te onderbouwen. Buiten de familieraad vergaderingen vindt er jaarlijks ook een algemene ledenvergadering plaats van de familievereniging. Op deze vergadering worden de leden onder het genot van een hapje en drankje geïnformeerd en wordt rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Tot slot verschijnt er jaarlijks een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden belangrijke zaken met de leden gedeeld en worden de leden/donateurs uitgenodigd om zich over bepaalde zaken uit te spreken. Want met de steun van EN interactie met onze leden kunnen wij onze rol op Leekerweide versterken.